Cơ cấu doanh nghiệp


 

CONEK TELECOM có 4 chi nhánh: 

Hà Nội: Tầng 9 tòa nhà báo, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội
Hồ Chí Minh: 25 Hoàng Diệu, phường 13, quận 4, Hồ Chí Minh
Hải Phòng: 54 Chu Văn An, Ngô Quyền, Hải Phòng
Quảng Ninh: 25 Ký Con, phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh.

Our partner

Over 13,000,000 Internet Applications and APIs.

Our 24/24 support team

“It showed that I was important and hard-working above others, that I do an outstanding job.”.

MS. BICH

MS. CHI

MS. HONG

MS. HANG

MS. HUYEN

MS. LINH

MS. NHUNG

MR. THANG