DATA REWARD

Cộng trực tiếp data vào số điện thoại

Data Reward

Là hình thức cộng miễn phí data di động dành cho các thuê bao theo chương trình Marketing của doanh nghiệp. Dịch vụ cho phép doanh nghiệp lưu lượng linh động cộng cho các thuê bao

SỬ DỤNG DATA REWARD

  • Cộng thưởng khi khách hàng mua hàng hoặc hoàn thành/ đạt target do doanh nghiệp đặt ra

  • Cộng cho nhân viên sử dụng, cộng cho sim M2M

  • Doanh nghiệp dùng làm quà tặng chăm sóc khách hàng

  • Dùng để kích thích cài app hoặc thường xuyên truy cập trang web

Our partner

Over 13,000,000 Internet Applications and APIs.

Our 24/24 support team

“It showed that I was important and hard-working above others, that I do an outstanding job.”.

MS. BICH

MS. CHI

MS. HONG

MS. HANG

MS. HUYEN

MS. LINH

MS. NHUNG

MR. THANG