Hai cách đơn giản để xây dựng danh sách SMS của bạn là:

  1. Tạo biểu mẫu chọn tham gia.
  2. Quảng cáo chiến dịch khuyến mãi.

Cả hai phương pháp trên dựa trên việc tận dụng cơ sở dữ liệu sẵn có của bạn. Đồng thời cũng giúp mở rộng thêm data. Nhìn chung, tương lai của SMS Marketing chưa bao giờ dừng lại, đặc biệt trong ngành Thương mại điện tử.

 

Đối tác của chúng tôi

Hơn 13.000.000 Ứng dụng Internet và API.

Đội ngũ hỗ trợ 24/24 của chúng tôi

“Điều đó cho thấy rằng tôi quan trọng và chăm chỉ hơn những người khác, rằng tôi đã làm một công việc xuất sắc.”

MS. BICH

MS. CHI

MS. HONG

MS. HANG

MS. HUYEN

MS. LINH

MS. NHUNG

MR. THANG