Cung cấp hỗ trợ khách hàng tối ưu là tính năng được yêu cầu nhiều nhất của SMS marketing. Chỉ cần nhìn vào biểu đồ dưới đây! Hầu hết mọi câu trả lời đều liên quan đến hỗ trợ khách hàng.

Vận dụng các xu hướng sms marketing vào thực tiễn:

  • Nhắc khách hàng của bạn về các cuộc hẹn, trạng thái giao hàng hoặc xác nhận.
  • Quảng cáo các ưu đãi trong thời gian giới hạn
  • Chúc khách hàng sinh nhật vui vẻ hoặc cung cấp voucher độc quyền
  • Nắm bắt doanh số giỏ hàng bị bỏ rơi
  • Giá ưu đãi riêng cho khách hàng thân thiết (VIP) hoặc danh sách quà tặng của bạn.

Đối tác của chúng tôi

Hơn 13.000.000 Ứng dụng Internet và API.

Đội ngũ hỗ trợ 24/24 của chúng tôi

“Điều đó cho thấy rằng tôi quan trọng và chăm chỉ hơn những người khác, rằng tôi đã làm một công việc xuất sắc.”

MS. BICH

MS. CHI

MS. HONG

MS. HANG

MS. HUYEN

MS. LINH

MS. NHUNG

MR. THANG